MIRAFLOR

Poluprovidna, sedefna elastična emulzija na bazi vode. U zavisnosti od svetla i ugla pod kojim se posmatra, primećujemo da se jedan isti premaz presijava u dve sedefaste boje, a takođe je moguće preklapanje više različitih boja, što podseća na unikatnu tapetu. Tehnike i alati kojima se nanosi, proizvode raznovrsne efekte, stvarajući jedinstvenu ornamentiku. Pogodna je za uređenje prostora modernih i slobodnih koncepata.