IDROBRIL

Beli vodorazredivi lak za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlikuje se velikom elastičnošću, te je otporan na UV zrake. Ne poprima žutu boju kroz vreme, a potpuno je bez mirisa i štetnih uticaja. Otporan je na habanje, te je pogodan za unutrašnju i spoljašnju stolariju. Može biti sjajan ili mat, a osim bele boje, raspoloživ je u preko 500 tonova. Razređuje se vodom.