STUCCO VENEZIANO - špatulat

Rokoko linija su premazi koji poseduju veliku otpornost, dobru postojanost boje tokom vremena i visoki nivo prozračnosti što ih čini naročito pogodnim za ukrašavanje površina od značajne umetničke i istorijske važnosti. Efekti koji se mogu postići su: klasični ili antički, efekat stuka veneciana, prošarani efekat mermera, cvetni efekat, rustični ili gladak i mnogi drugi.

Da li Vam se sviđa ono što vidite? Da, hajde da sarađujemo!