VALPAINT-E-VOLUTION

VALPAINT E-VOLUTION

Završna boja u kuhinji je jako važna, jer mora da zaštiti površine od vode, hemijskih sredstava za čišćenje, organskih supstanci… Navedene stavke nam govore da za te svrhe treba koristiti materijal kvalitetnih tehničkih karakteristika.